Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

32.Մեկ աշխատանքային օրում որը տևում է 8 ժամ,խառատը պատրաստել է 384 մանրակ:Գտեք մանրակների քանակի հարաբերությունը,դրանք պատրաստելու ժամանակին:

Ինչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը

384/8=48

Այն ցույց է տալիս 1 ժամվա աշխատանքը

41.Գտեք 5/7-ին հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար լինի 36 – ի։

15/21     ստուգում՝  15+21=36

Դասարանական աշխատանք

Գրել տաս դարձվածք

Հոնքերը կիտել- մռայլվել

Ձեռք առնել- ծաղրել

Երկու խոսքով- պարզ,համառոտ

Ջրի գին- շատ էժան

Շունչը պահել- ուշադրությունը լարել

Քթի տակ- ցածրաձայն

Մի շնչով- միանգամից

Անբան Հուռի ծույլ, ալարկոտ

Անսիրտ,քարսիրտ,խիղճը կորցրած -անխիղճ

Ձեռքը խնդրել-ամուսնության առաջարկ անել

Մայրենի տնային աշխատանք

27.09.2022

1․ Ծանոթանալ Վարդան Այգեկցու առակագրությանը։Կարդալ և պատմել առակներ ձեր ընտրությամբ։

Իմաստուն զինվորը

Մի իմաստուն զինվոր պատերազմ էր գնում և նա երկու ոտքով կաղ էր։ Եվ զինվորներից մեկը նրան ասաց.

-Ով ողորմելի, ո՞ւր ես գնում։ Քեզ իսկույն կսպանեն, որովհետև փախչել չես կարող։

Եվ նա ասաց.

-Ո՜վ անմիտ, ես չեմ գնում պատերազմ՝ փախչելու, այլ կանգնելու, կռվելու և հաղթելու։

Աղվեսը եւ առյուծը

Մի առյուծ կորյուն ծնեց, և հավաքվեցին կենդանիները կորյունին տեսնելու և ուրախանալու։

Աղվեսն եկավ և հանդեսի ժամանակ, բազմության մեջ առյուծին նախատեց բարձրաձայն և անարգեց, թե ա՞յդ է քո զորությունը, որ ծնում ես միայն մի կորյուն և ոչ բազմաթիվ։

Առյուծը հանդարտաբար պատասխանեց և ասաց.

-Այո, ես ծնում եմ մի կորյուն, բայց առյուծ եմ ծնում և ոչ քեզ նման աղվես։

Տգեղ կինը

Մի մարդ տգեղ կին ուներ։ Մի օր տեսնելով կնոջը անտրամադիր, հարցնում է.— Ինչո՞ւ ես տրտմել։ — Այսօր հայելուն նայեցի,— պատասխանում է կինը,— տգեղությանս պատճառով անտրամադիր դարձա։ — Դու մեկ անգամ նայելով ես այդքան տրտմել,— չի համբերում ամուսինը,— ես ամեն օր եմ տխուր, որովհետև ամեն օր եմ երեսդ տեսնում։

2. Որ դարձվածքների  իմաստն է սխալ բացատրված:

1.ժամավաճառ լինել – իզուր ժամանակ վատնել
2.երեսից կախվել – թախանձել
3.արյունը ջուր դառնալ – սահմռկել
4.աչքերը փակել – ժպտալ
5. աչքը ջուր կտրել – կարոտով, անհամբերությամբ սպասել
6. անձյուն ձմեռ – անճարակ մարդ
7. գլխարկը գետնովը տալ –պատիվը կորցնել
8. գլխին տալ — զղջալ, ողբալ

<<Իմ ընկերը>> վերնագրով գրել պատմություն:

<<Իմ ընկերը>>

Ես արդեն իմ ըն կերուհու հետ շպվում եմ 2 տարի և բացի նրանից ուրիշ ոչ մեկին չեմ պատկերացնում ինձ ընկեր։ Ես ցանկանում եմ որ բլոր մարդիկ լինեն հավատարիմ և բարի ընկեր։

In class

Excuse me. Youon my foot. (to stand)

“Where is Lilly?”

“SheTV in her room.” (to watch)

Studentsexams twice a year. (to pass)

“Whereyou?” (to go)

“Ito the cinema with my friends.” (to go)

“How oftenyouto the cinema?” (to go)

“Does your brotherin the hospital?” (to work)

“Yes, he is a doctor.”

“Is it raing itoutside?” (to rain)

“No, but the strong wind.” (to blow)

“Does it oftenhere?” (to rain)

“Usually, not more than twice a month.”

Listen! The baby. is cyring (to cry)

On Saturdays, my familyfor a picnic. (to gather)

“Who is in the library now?”

“My classmatesfor the history test there.” (to prepare)

“They oftenfor the history test in the library.” (to prepare)

Emma’s fatherEnglish in our schools. (to teach)

I John tonight. (to meet)

”What are you doing  (to do)

“Wea surprise for our mother.” (to make)

What time do you get up (to get up)

Don’t make noise. Daddyin is sleepink the bedroom. (to sleep)

Lucas is taking a shower now. (to take)