Ընդանուր հայտարար

43 և 16 կոտորակները ներկայացրու 18 հայտարարով կոտորակների տեսքով։

4/3=24/18

1/6=3/18

25 կոտորակը գրիր 20 հայտարորով կոտորակի տեսքով։

2/5 = 8/20

Ի՞նչ գործողություն պետք է կատարել, որպեսզի 2/ջ կոտորակը բերել 25 հայտարարի։

Ընտրիր ճիշտ գործողություն։

2×5

1/12 և 1/8 կոտորակները ներկայացրու 96 հայտարարով կոտորակների տեսքով։

1/12=4/96 1/8=12/96

Մայրենի

  1. գրաբարից թարգմանություն

Ողջույն սիրելի երեխաներ։Խնդրում եմ գրաբարով գրված հետևյալ ասույթները գրել  աշխարհաբարով․

1. Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում

2.Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի

2. Ածանցներ

Հայերենում կարող են լինել ածանցավոր բառեր: Ածանցավոր կոչվում են այն բառերը որոնք կազմված են որևէ արմատից և ածանցից: Ածանցը իմաստ չի արտահայտում, մասնիկ է, որը կարող է ավելանալ արմատի առջևից կամ վերջից և նրան նոր իմաստ հաղորդել: Ածանցները լինում են նախածանցներ և վերջածանցներ:
 Առաջադրանք ՝ հորինել փոքրիկ պատմություն արևի և լուսնի մասին ևայնտեղ  ցույց տալ ածանցավոր բառերը։

Բառերը տարբեր կազմություն ունեն

Օրինակ ամպիկ,անպանման,ամպածածկ բառերը, եթե համեմատենք կտեսնենք , որ նրանք տարբեր կազմություն ունեն, բայց բոլորն ունեն ամպ արմատը; Բառի միուս մասը կոչվում է ածանց; Ածանց աըն մասնիկը որը բառին միանում է սկզբից կամ վերջից։

Գրել տաս նախաճանց և վերջածանց բառեր։

Նախածանց -անտուն, անգույն, դժբախտ, չկամ, դժգույն, անպետք, ապերախտ, մակբայ, տհաճ, ստորերկրյա:

Վերջածանց – շնիկ, մսանոց, ուրախություն, տնային, աշակերտական, հմայիչ, հնություն, խմորեղեն, այլմոլորակային, ձավարեղեն:

Տնային առաջադրանք մաթեմատիկա

Պարզիր, թե շոկոլադի սալիկի ո՞ր մասն է մնացել, եթե սկզբում կար 28 բաժին:

Պատասխան (ստացված կոտորակը մի՛ կրճատիր)՝ մնացել է շոկոլադի սալիկի 26/28 մասը:

Որոշիր, թե ո՞ր կոտորակն է համապատասխանում B տառին:

Պատասխան ՝ 15/18

Տրված է 8/31 կոտորակը: Գտիր կոտորակի տարրերը:

Կոտորակի հայտարարը — 8

Կոտորակի համարիչը — 31

Հետևյալ կոտորակներից գտիր 1/8-ին հավասար կոտորակը:

2/40, 3/5, 1/40, 5/40, 3/24, 2/16

Պատասխան ՝ 2/16

Որոշիր, թե շրջանի ո՞ր մասն է ներկված:

Պատասխան ՝ 1/3

Ժամացույցի ո՞ր մասն է ներկված կանաչով:

Ժամացույցի ո՞ր մասն է ներկված կանաչով:

Պատասխան ՝ 1/25