Նախնադար

Սեպտեմբերի 26-30

• Մարդկության պատմության ո՞ր ժամանակաշրջանն է կոչվում նախնադար և ինչու՞։ Քանի՞ շրջանի է այն բաժանվում։
• Ե՞րբ է սկսվել երկրագնդի մեծ սառցակալումը, ի՞նչ հետևանքներ է այն ունեցել։
• Ի՞նչ էին անվանում հնագույն մարդկանց խմբերը։
• Ինչո՞վ էին զբաղվում հնագույն մարդիկ։
• Ի՞նչ սկզբունքով է կազմավորվել տոհմը։ Ինչո՞վ է այն տարբերվում հոտից։
• Ի՞նչ եք հասկանում  բանական էակ ասելով։
• Պալեոլիթյան ի՞նչ կայաններ գիտեք Հայաստանում։

Նախնադարյան Հասարակության զարգացումը Հայաստանի տարածքում

հարցեր

Ի՞նչ գիտեք Շանիդար հնավայրի մասին։
Բացատրե՛ք նեոլիթյան հեղափոխության էությունը
Մի քանի նախադասությամբ պատմե՛ք Ոսկե եռանկյունու մասին։
Ներկայացրե՛ք պղնձի-քարի դարի էությունը։ Էնեոլիթյան ի՞նչ հուշարձաններ կարող եք թվարկել։

Դասագիրք էջ 21-24