1 . Գրել հետևյալ բառերի հականիշները․

բերրի-

հայտնի-

մեղմ-

գիտուն-

ներգաղթ-

բնիկ-

պատերազմ-

երախտամոռ-

անաղարտ-

2. Թարգմանել առակը․

Зевс, Прометей, Афина и Мом

Басня Эзопа

Зевс сотворил быка, Прометей — человека, Афина — дом, и выбрали они в судьи Мома. Позавидовал Мом их творениям и начал говорить: Зевс сделал оплошность, что у быка глаза не на рогах и он не видит, куда бодает; Прометей — что у человека сердце не снаружи и нельзя сразу отличить дурного человека и увидеть, что у кого на душе; Афине же следовало снабдить дом колёсами, чтобы легче было переехать, если рядом поселится дурной сосед. Разгневался Зевс за такую клевету и выгнал Мома с Олимпа.

Հայոց լեզու․ Տնային առաջադրանք

1 . Գրել հետևյալ բառերի հականիշները․

բերրի – անբերրի, անպտուղ

հայտնի – անհայտ, գաղտնի

մեղմ – սաստիկ, ուժգին

գիտուն – անգետ, հիմար

ներգաղթ – արտագաղթ

բնիկ – օտար

պատերազմ – խաղաղություն

երախտամոռ – երախտագետ

անաղարտ – կեղտոտ, պղտոր

2. Թարգմանել առակը․

Զևսը, Պրոմեթևսը, Աթենասը և մայրիկը

Զևսը ստեղծեց ցուլին, Պրոմեթևսը՝ մարդուն, Աթենասը՝ տունը, և որպես դատավոր ընտրեցին մայրիկին։ Մայրիկը նախանձում էր նրանց ստեղծածներին ու սկսեց ասել․ զևսը նկատեց, որ ցլի աչքերը եղջյուրների վրա չեն, և նա չի տեսնում, թե որտեղ է հետույքը. Պրոմեթևս տեսավ, որ մարդու սիրտը դրսում չէ, և անհնար է միանգամից տարբերել վատ մարդուն և տեսնել, թե ինչ կա մեկի հոգում․ Աթենան պետք է անիվներով ապահովեր տունը, որպեսզի ավելի հեշտ լիներ տեղաշարժվելը, եթե մոտակայքում վատ հարեւանը բնակություն հաստատեր։ Զևսը զայրացավ նման զրպարտության համար և մայրիկին քշեց Օլիմպոսից:

Зевс, Прометей, Афина и Мом

Басня Эзопа

Зевс сотворил быка, Прометей — человека, Афина — дом, и выбрали они в судьи Мома. Позавидовал Мом их творениям и начал говорить: Зевс сделал оплошность, что у быка глаза не на рогах и он не видит, куда бодает; Прометей — что у человека сердце не снаружи и нельзя сразу отличить дурного человека и увидеть, что у кого на душе; Афине же следовало снабдить дом колёсами, чтобы легче было переехать, если рядом поселится дурной сосед. Разгневался Зевс за такую клевету и выгнал Мома с Олимпа.

Нет ничего столь совершенного, чтобы быть свободным от всяких упрёков.

Հայոց լեզու․ Տնային առաջադրանք

1.Lրացնել բաց թողնված տառեր

Գարուն է, մեկն այն անհամար գարուններից, որ զարդարել էին երկիրը, և որոնցից հարյուրը ապրեց երջանկության ու տխրության բանաստեղծը՝ աշխարհահռչակ Սաադին։ Առավոտ վաղ զարթնեց նա, իջավ պարտեզ՝ նորից լսելու հավքերի երգը և նորից տեսնելու գարնան հրաշքը։ Նայեց Շիրազի դաշտին՝ գարնան շնորհներով ու վարդերով պճնված, որ վաղորդայնի նիրհն էր առնում՝ պարուրված ճերմակաթույր շղարշներով։ Նստեց ծաղկած հասմիկի թփի տակ՝ Սպահանի գորգի վրա, և դողդոջյուն մատներով բռնեց վարդենու՝ այդ գիշեր փտած բողբոջը, մոտեցրեց դեմքին։ Սիրո կրակով թրթռուն հովը վարդերի ականջին կուսական շնչով սեր էր շշնջում, որ բերել էր հեռավոր սոխակներից։
«Աշխարհը վետվետում է անվախճան ու սիրավառ արբեցումով»,- հիշեց Սաադին իր խոսքերը՝ ականջը հավքերի երգին և սպիտակ գլուխը կարմրափթիթ վարդերի մեջ թաղած։

2. .Կազմել նոր բառեր տրված արմատներով.

օր – օրացույց, օրինակելի, օրավարձ, օրագիր, օրաբաժին

օգուտ – օգնել, օգտավետ, օգտակար

օծել – օծելություն, օծանելիք

օգնել – օգնություն, օգտակար

որդի – անորդի, որդյակ

որակ – անորակ, բարձրորակ

3. Կարդալ Ղազարոս Աղայանի <<Ծառերի գանգատը>>և <<Մեղուն ու մարդը>> պատմվածքները և պատմել։