Վաղ պետական կազմավորումները հայաստանի տարածքում

Հարցեր

• Պետական ի՞նչ կառուցվածք ուներ Արատտան, ո՞րն էր նրա հովանավոր աստվածը։ Արատտան ուներ ուժեղ բանակ, պարսպապատ մայրաքաղաք և սեփական գիր։ Ուներ արքա, որը նաև հոգևոր առաջնորդն էր։ Նրա հովանավոր աստվածն էր Հայկը։
• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրեք Հայասսա թագավորության մասին։ Հայսսան դա իրականում Հայաստանն է, այդպետ մեր երկիրը կոչել են խեթերը, որոնք հնդեվրոպական ժողուվուրդներ էին։ Հայասսա խեթերեն նշանակում էր հայերի երկիր։ Հայասսան ուներ սեփական գրականություն և հզոր բանակ, 700 մարտակառք և 10 000 հետևակ։
• Մի քանի նախադասությամբ պատմեք Նաիրի երկրի մասին։ Ըստ Ասորեստանի արքաների Նայրի երկիրը գտնվել է Հայաստանի հարավում և Վանա լճի ավազանում։ Այն եղել է ընդարձակ և հպատակություն չճանաչող երկիր, որն ունեցել է 250 քաղաք զորավոր պարիսպներով։

Աղբյուրներ
Դասագիրք, էջ 34-37
տեսաֆիլմ

Հայոց լեզու․ Տնային առաջադրանք

Տրական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որին տրվում կամ մոտենում է մի բան: Պատասխանում է ում, ինչին, ինչերին հարցերին:

Տրական հոլովը նախադասության մեջ կարող է զբաղեցնել քերականական հետևյալ պաշտոնները՝


Հայցական հոլովը ցույց է տալիս այն անձը կամ առարկան, որն իր վրա է կրում ենթակայի գործողությունը:

Հայցական հոլովով դրվում են բայական անդամի որոշ լրացումներ: Դրանք կարող են ցույց տալ այն առարկան, որն իր վրա է կրում ենթակայի գործողությունը, տեղ, ժամանակ, չափ ու քանակ:

Հայցական հոլովը պատասխանում է ո՞ւմ, ի՞նչ(ը), ինչե՞ր(ը),ո՞ւր, որքա՞ն, որքա՞ն ժամանակ, ե՞րբ  հարցերին:

Հայցական հոլովը յուրահատուկ ձև չունի, նա նման է կամ ուղղականին, կամ տրականին:

Հայցական հոլովը գործածվում է թե՛ անորոշ, թե՛ որոշյալ առումով:

Բացառական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որից բխում, ծագում կամ սկսվում է գործողությունը: Բացառական հոլովը կազմվում է ից  կամ ուց վերջավորությամբ և պատասխանում է ումից, ինչից, երբվանից հարցերին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Տրված գոյականների ՝ ում կամ ինչի հարցին պատասխանող ձևերը տրական հոլով կազմիր։

Հեղինակ, ծովակալ, ճարտարապետ, տնտեսուհի, հավաստի, գագաթ, գինի, ձի, քույր, գրքեր, աշուն, շարժում, տարի, տեր։

Հեղինակին, ծովակալին, ճարտարապետին, տնտեսուհուն, հավասիին, գագաթին, ձիուն, քույրիկին, գրքերին, աշնանը, շարժմանը, տարվան, տիրոջը

2.Կազմիր հետևյալ բառերի բացառականի ձևը;

Կատու, ամիս, սեր, եղբոր, անկյուն, տղա, ձյուն, աքլոր, դասընկեր, անուն։

Կատվից, ամսից, սիրուց, եղբորից, անկյունից, տղայից, ձյունից, աքլորից, դասընկերոջից, անունից

Learn These Words

Tick — ստուգանիշ
Underline — ընդգծել
Cross out — հատել
Circle — շրջանի մեջ վերցնել
Complete — լրացնել
Right — ճիշտ, աջ
Wrong — սխալ
Mistake — սխալ
Correct — ճիշտ
True — ճիշտ
False — սխալ
The same — միանման
Different — տարբեր
Match — համապատասխանել
Missing — բաց թողնված
Table — սյունակ