Դասարանական աշխատանք

217. Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն
կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։

8·5=40

40:4=10

Պատ.՝ 10 սմ:

219. Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում
նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %­ով։ Քանի՞
մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

80:100·130=104

Պատ ՝ 104 մանրակ

Թթուներ

Սովորել ՝ Թթուներ թեման:

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

 1. Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ:

Բնության մեջ կան շատ թթուներ, օրինակ՝ կիտրոնաթթու (կիտրոնի բաղադրության մեջ), խնձորաթթու (խնձորի մեջ), կաթնաթթու (թված կաթի բաղադրության մեջ), քացախաթթու (առաջանում է խաղողը թթվեցնելիս)։

 1. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները:

Ինչպես տեսնում եք, թթուների բաղադրությունում առկա է ջրածինը (H):

 1. Ինչպե՞ս կարող եք համոզվել ,որ տվյալ նյութը թթու է:

Իսկ ինչպե՞ս կարելի է պարզել, որ տվյալ նյութը թթու է։ Դրա համար կան հատուկ նյութեր, որոնք կոչվում են հայտանյութեր (ինդիկատոր)։ Դրանք փոխում են իրենց գույնը թթուների միջավայրում։

 1. Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ:

Ուստի թթուների հետ հարկավոր է շատ զգույշ վարվել։ Եթե թթուն թափվել է մաշկի վրա, այն հարկավոր է շտապ լվանալ առատ, ջրով, այնուհետև մշակելջ սննդի սոդայով։

8

Тренировочные упражнения

1.Читаем , отвечаем на вопросы и выполняем задания к тексту.

ЖУРАВЛЬ

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях.

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий и острый.

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши.

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля.

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. (95 слов.) (По С. Аксакову.)

Ответить на вопросы:

1. Почему запрещена охота на журавлей?

2. Каков внешний вид журавля?

3. Где гнездятся журавли?

4. Чем опасен ранний журавль?

5.Как можно озаглавить рассказ?

Задания.

 1. Выпишите из текста имена собственные.
 2. Приведите примеры одушевленных и неодушевленных существительных.
 3. Выпишите по 3-4 примера существительных. Определите их род.
 4. Найдите в тексте существительные, которые не изменяются по числам. Определите их род.

2.В каком ряду все существительные являются одушевленными?

А) буйвол, воробей, зверь

Б) народ, труп, студенчество

В) робот, покойник, туз

Г) черт, эгоист, леший

3. В каком ряду все слова являются именами существительными?

1.Учительская , холодно,белый;

2.Бег,приморский ,лесник;

3.Переход ,множество,острый;

4.Роща,набережная ,комната.

4.В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются только в  форме  множественного числа?

 1. ножницы, туфли, очки;
 2. именины, шорты, торты;
 3. потемки, городки, духи;
 4. дома, сливки, игры.
 5. В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются  только в форме  единственного числа?
 1. человек, листок, смелость;
 2. серебро, пшено, молоко;
 3. родственник, молодец, родня;
 4. молодежь, железо, вопрос.

6.Просклоняйте следующие существительные по падежам:

собака

стол

море

7.Напишите род существительных.

Конь,море,стакан,день,станция,дом,пальто,площадь,обжора,папа,петух,собака,ночь,окно.

Ազնավուրը․ Ազնավուրի մասին

Լուսանկարի նկարագրությունը հասանելի չէ:

Ծանոթություն․ Ազնավուրը Ազնավուրի մասին

«Երբեք չեմ սիրել պարտվել: Երբեք չեմ կարողացել հաշտվել պարտության հետ: Պարտություններով ու դժվարություններով լի իմ կարիերայի առաջին տարիներին ուղեկցող ողջ դառնությունը եւ ծաղր ու ծանակը ընտանիքիս էր բաժին հասնում․․․ Ամեն անգամ, երբ տուն էի վերադառնում, ականջներս դեռ լի հանդիսատեսի աղմուկ-աղաղակով, սուլոցներով ու վիրավորանքներով, ծնողներս իմ կողքին էին, պատրաստ լսելու ու մխիթարելու: Կորած է այն մարդը, որ հենարան չունի: Իմ հենարանը իմ ընտանիքն էր՝ մայրս, հայրս, քույրս… Ապրելու համար մի ելք կա միայն: Քեզ զիջում են միայն այն դեպքում, երբ քո կարիքն են զգում: Իսկ եթե չէ՝ բարի ճանապարհ: Նշանակում է՝ նախ պետք է օգտակար դարձնես քեզ, ապա՝ անհրաժեշտ:»

Լուսանկարի նկարագրությունը հասանելի չէ:
 1. <<Իմ Ազնավուրը>> վերնագրով գրել պատմություն

2.Կազմել հոմանիշային եռյակներ

գովել, փառաբանել, գովերգել

քաջալերել, ոգևորել, խանդավառել

աղերսել, խնդրել, աղաչել

հանդիմանել, նախատել, սաստել

երկյուղել, սարսափել, վախենալ

2.Տրված բազմիմաստ բառերից յուրաքանչյուրով կազմե՛լ
երկուական նախադասություն՝ բառերը գործածելով տարբեր իմաստներով։
Քար, երկաթե, հաց, ծով, ալեկոծվել

Ադամանդի քարերից պատրաստեցի վզնոց և թևնոց։

Տուֆ քարից պատրաստում են տարբեր շինություններ։

Երկաթե կամք է պետք, որպեսզի դիմանասայս աղմուկին։

Մեր տան դարպաստները երկաթյա են։

Իմ տատիկը շատ համեղ հաց է թխում։

Իմ մայրիկը հացի ժամին կանչեց ինձ։

Կար ժամանակ, որ Հայաստանը ծովից ծով էր։

Երբ գնացինք, ծովը ալեկոծված էր։

Ալեկոծված մարդիկ չեն հասկանում ինչ են անում։

Սերֆինգիստները շատ լավ են անում հնարքները ալեկոծված ծովի վրա։

3 Փորձենք գրել   գրաբարյան ուղղագրությամբ.

թիթեռն, բերք, միթե, սեգ, բարեպատեհ, Հռիփսիմե, բանակամեջ, բերդակալ, գես, գելարան, հրեաբար, գետնաբեկ, ի դեպ, դեմք, եղկելի, սերովբե, երբեմն, երես, երե, զգենուլ, զետեղել, ընդդեմ, եթե, հանդերձ, հանդեպ, հեղգ, մարգարեական, ձեռնածու, ձմերային, կարեվեր, կեղեքել, ճեմարան, մեծամեծ, շեն, գրեի

Թիթեռն – թիթէռն

Բերք – բէրք

Միթե – միթէ

Սեգ – սէգ

Բարեպատեհ – բարէպատէհ

Հռիփսիմե – Հռիփսիմէ

Բանակամեջ – բանակամէջ

Բերդակալ – բէրդակալ

Գես – գէս

Գելարան – գէլարան

Հրեաբար – հրէաբար

Գետնաբեկ – գետնաբէկ

Ի դեպ – ի դէպ

Դեմք – դէմք

Եղկելի – Էղկելի

Սերովբե – սերովբէ

Երբեմն – Էրբեմն

Երես – էրէս

Երե – էրէ

Զգենուլ – զգէնուլ

Զետեղել – զետեղէլ

Ընդդեմ – ընդդէմ

Եթե – եթէ

Հանդերձ – հանդէրձ

Հանդեպ – հանդէպ

Հեղգ – հէղգ

Մարգարեական – մարգարէական

Ձեռնածու – ձէռնածու

Ձմեռային – ձմէռային

Կարեվեր – կարէվոր

Կեղեքել – կէղեքել

Ճեմարան – ճէմարան

Մեծամեծ – մէծամէծ

Շեն – շէն

Գրեի – գրէի