Ազնավուրը․ Ազնավուրի մասին

Լուսանկարի նկարագրությունը հասանելի չէ:

Ծանոթություն․ Ազնավուրը Ազնավուրի մասին

«Երբեք չեմ սիրել պարտվել: Երբեք չեմ կարողացել հաշտվել պարտության հետ: Պարտություններով ու դժվարություններով լի իմ կարիերայի առաջին տարիներին ուղեկցող ողջ դառնությունը եւ ծաղր ու ծանակը ընտանիքիս էր բաժին հասնում․․․ Ամեն անգամ, երբ տուն էի վերադառնում, ականջներս դեռ լի հանդիսատեսի աղմուկ-աղաղակով, սուլոցներով ու վիրավորանքներով, ծնողներս իմ կողքին էին, պատրաստ լսելու ու մխիթարելու: Կորած է այն մարդը, որ հենարան չունի: Իմ հենարանը իմ ընտանիքն էր՝ մայրս, հայրս, քույրս… Ապրելու համար մի ելք կա միայն: Քեզ զիջում են միայն այն դեպքում, երբ քո կարիքն են զգում: Իսկ եթե չէ՝ բարի ճանապարհ: Նշանակում է՝ նախ պետք է օգտակար դարձնես քեզ, ապա՝ անհրաժեշտ:»

Լուսանկարի նկարագրությունը հասանելի չէ:
  1. <<Իմ Ազնավուրը>> վերնագրով գրել պատմություն

2.Կազմել հոմանիշային եռյակներ

գովել, փառաբանել, գովերգել

քաջալերել, ոգևորել, խանդավառել

աղերսել, խնդրել, աղաչել

հանդիմանել, նախատել, սաստել

երկյուղել, սարսափել, վախենալ

2.Տրված բազմիմաստ բառերից յուրաքանչյուրով կազմե՛լ
երկուական նախադասություն՝ բառերը գործածելով տարբեր իմաստներով։
Քար, երկաթե, հաց, ծով, ալեկոծվել

Ադամանդի քարերից պատրաստեցի վզնոց և թևնոց։

Տուֆ քարից պատրաստում են տարբեր շինություններ։

Երկաթե կամք է պետք, որպեսզի դիմանասայս աղմուկին։

Մեր տան դարպաստները երկաթյա են։

Իմ տատիկը շատ համեղ հաց է թխում։

Իմ մայրիկը հացի ժամին կանչեց ինձ։

Կար ժամանակ, որ Հայաստանը ծովից ծով էր։

Երբ գնացինք, ծովը ալեկոծված էր։

Ալեկոծված մարդիկ չեն հասկանում ինչ են անում։

Սերֆինգիստները շատ լավ են անում հնարքները ալեկոծված ծովի վրա։

3 Փորձենք գրել   գրաբարյան ուղղագրությամբ.

թիթեռն, բերք, միթե, սեգ, բարեպատեհ, Հռիփսիմե, բանակամեջ, բերդակալ, գես, գելարան, հրեաբար, գետնաբեկ, ի դեպ, դեմք, եղկելի, սերովբե, երբեմն, երես, երե, զգենուլ, զետեղել, ընդդեմ, եթե, հանդերձ, հանդեպ, հեղգ, մարգարեական, ձեռնածու, ձմերային, կարեվեր, կեղեքել, ճեմարան, մեծամեծ, շեն, գրեի

Թիթեռն – թիթէռն

Բերք – բէրք

Միթե – միթէ

Սեգ – սէգ

Բարեպատեհ – բարէպատէհ

Հռիփսիմե – Հռիփսիմէ

Բանակամեջ – բանակամէջ

Բերդակալ – բէրդակալ

Գես – գէս

Գելարան – գէլարան

Հրեաբար – հրէաբար

Գետնաբեկ – գետնաբէկ

Ի դեպ – ի դէպ

Դեմք – դէմք

Եղկելի – Էղկելի

Սերովբե – սերովբէ

Երբեմն – Էրբեմն

Երես – էրէս

Երե – էրէ

Զգենուլ – զգէնուլ

Զետեղել – զետեղէլ

Ընդդեմ – ընդդէմ

Եթե – եթէ

Հանդերձ – հանդէրձ

Հանդեպ – հանդէպ

Հեղգ – հէղգ

Մարգարեական – մարգարէական

Ձեռնածու – ձէռնածու

Ձմեռային – ձմէռային

Կարեվեր – կարէվոր

Կեղեքել – կէղեքել

Ճեմարան – ճէմարան

Մեծամեծ – մէծամէծ

Շեն – շէն

Գրեի – գրէի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s