Հայոց լեզու․ Տնային առաջադրանք

1.<<Իմ անվան պատմությունը>> գրել փոքրիկ տեղեկություն․

Իմ անունը Միլենա է։ Իմ անունը դրել է իմ հայրիկը։ Երբ ես ծնվեցի, երևի տեղիակ եք, որ երբ երեծան ծնվում է կամ տատիկի անունով են դնում կամ պապիկի։ Եղբորս անունը դրել են պապիկիս անունով Արսեն, իսկ իմ անունը հայրիկս որոշեց դնել Միլենա քանի որ եղբորըս անունը արդեն դրել եին այդ ավանդույթի համաձայն։

2 .Լրացնել բաց թողնված տառերը` գրելով օ կամ ո, և բացատրել այդ բառերի իմաստները.

Որդան – որդան կարմիր

ոսկեզօծել – այսինքն ամեն ինչ ոսկի դարձնել

որսորդ – մարդ, որը բռնում է կենդանիներ

որթ – խաղողի թուփ

հայորդի – հայ որդի

ոսկեօղ – ոսկուց ականջող

օձագալար – օձի նման գալարվող

նրբաոճ – նուր ոճ ունեցող

ամենաորակյալ – որակով

Ղազարոս Աղայան. «Վաճառականի խիղճը »

Լինում է չի լինում մի գյուղացի: Մի օր այս գյուղացին իր մինուճար որդուն տանում էքաղաք մի վաճառականի՝ մի սովդաքարի մոտ աշակերտ տալու: Երկար զրուցելուց հետովաճառականը համաձայնում է հինգ տարով վերցնել տղային, իսկ ռոճիկի հարցը գյուղացինթողնում է վաճառականի խղճին, թե որքան կցանկանա վճարել հինգ տարուց, թող այնքանէլ վճարի: Անցնում է երեք տարի: Գյուղացու որդին շատ հմուտ գործակատար է դառնում,բոլոր հարևանները շատ նախանձում են, որ վաճառականն այսպիսի ճարպիկ գործակատարունի: Երբ լրանում է հինգ տարին, տղան մայրիկից նամակ է ստանում, թե հայրը«մերձիմահ հիվանդ է», թող հաշիվները տիրոջ հետ փակի ու վերադառնա: Մայրը նշում է,որ որդին գումարի համար չհակաճառի, քանի որ հայրը նրա վարձի հարցը թողել էվաճառականի խղճին, որքան կտա, վերցնի, շատ թե քիչ: Սակայն վաճառականըառհասարակ մտադիր չէ գումար տալ տղային՝ պատճառաբանելով, որ նրան հինգ տարիպահել է, փեշակ սովորեցրել, էլ ինչ է ուզում, ոչ մի կոպեկ չի տա, ուր ուզում է գնա: Այդժամանակներում, երբ մարդ էր մահանում, բարեկամներին լուրը հասցնում էր ծխատերքահանան և ամեն ծախս նա էր անում ու վերջում հաշիվ ներկայացնում: Մյուս առավոտգործակատարը գնում է եկեղեցի: Քահանային ասում է, թե իր տերը վախճանվել է, պետք էբարեկամներին, համքարներին հայտնել և թաղման ծախսերի պատրաստություն տեսնել:Քահանան հայտնում է վաճառականի բոլոր բարեկամներին և համքարներին, որ երեկոյանգան վաճառականի տունը հոգեհանգստին ներկա լինելու: Երեկոյան քահանան տիրացուիհետ գնում է վաճառականի տունը և տեսնում, որ սա պատշգամբում նստած թեյ է խմում:Ասում է, թե իբր անցնում էր տան մոտով, ուզեց այցելել: Քիչ անց իրար հաջորդելով գալիսեն տարբեր մարդիկ ու տեսնելով քահանային վաճառականի հետ զրուցելիս՝ հետ են գնում:Վաճառականը բարկանում է ու ծառային կարգադրում, որ կանչի այդ մարդկանցից միքանիսին: Սրանք ասում են, որ իրենց հայտնել են, թե իբր մեռել է և եկել են հոգոցի վրա:Քահանան ևս ասում է, որ այդ հարցով էր եկել: Մյուս օրը վաճառականը գնում է թագավորիմոտ, հայտնում գործի եղելությունը և ասում, որ իր գործակատարը ուզում էր իրեն սաղ-սաղ թաղել, խնդրում է դատաստան: Գործակատարը պատմում է գործի ամբողջպատմությունը, ասում, որ վաճառականը խիղճ չունի, ուստի իր համար մեռածի հաշիվ է, ևնա դիմեց այդ միջոցին: Թագավորը պատվիրում է դահիճներին կախել տղային: Թագավորըհարցնում է վաճառականին՝ թե էլ ուրիշ ասելու ոչինչ չունի: Վաճառականը ասում է, թեչունի, թող կախեն տղային: Երեք անգամ թագավորը նույն հարցը տալիս է վաճառականին,երեք անգամ սա նույնն է պատասխանում: Թագավորը կարգադրում է դահիճներին հետբերել տղային և կախել վաճառականին: Ապա նույն հարցը տալիս է տղային: Սա լռում է:Երրորդ անգամ հարցնելիս, տղան լացակումած ասում է, որ ինքը խղճում է նրազավակներին, մտնում է նրա դրության մեջ, ինքը ոչ մի պահանջ չունի նրանից ևհրաժարվում է մի որևէ վարձատրությունից: Թագավորը պատվիրում է դահիճներին հետբերել վաճառականին: Կանչել է տալիս քաղաքի հայտնի վաճառականներին և հայտնում,թե այս վաճառականը որքան որ կարողություն ունի կիսեն և կեսը տան գործակատարին:Այսպիսով վաճառականի հարստության կեսը տալիս են գործակատարին և վերջ տալիսվաճառականի գանգատին:

Մաթեմատիկա տրամաբանական հարցեր

1․ Մեքենայում կա 10 հաճախորդ ճանապարհի կեսին 5 – ը իջան 6 – ը մտան, քանի մարդ կա մեքենայում։

2․ Արամի մայրը ունի 3 տղա, փոքրի անունը Դավիթ է, իսկ մեծի անունը Արսեն է; Ինչ է միյուս տղայի անունը;

3․