Բառ

Խոսքը կազմվում է նախադասությունից և բառերից իսկ բառերը հնչյուններից։

Հայերեն բառերը շատ քիչ հնչյուններից են կազմված․ Օրինակ ճանապարհ, գիրք։

Այն հնչունը կամ հնչյունյան խունբը վորը իմաստ է արտահայտում կոչվում է բառ։

Առանց իմաստի բառ չկա;

Այսպիսով բառը հնչյուն է կամ հնչյունախունբ, որն իմաստ է արտահայտում , ունի շեշտ և առանձին գործախություն ; Հայերենում շեշտը դրվում է վերջին վանկի ձայնավորի վրա։

Տնային առաջադրանք

Գրել մ իավանակ և բազմավանկ բառեր;

Գրել հինգ նախադասություն ։

Հովանես Թումանյան

Սովորել չորս քայռակ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s