Մայրենի

Բարի կեսօր սիրելի դասընկերներ, արտագրե՛ք՝ տրված բառերը լրացնելով յա, իա, եա երկհնչյունները։

Հեք իա թ,  ակցիա,   բամյա , այյա-մ,  էներգիա,  Անդրիաս,  եղիամ,

էքսկուրսիա, խավյար,  կղզեակ,  Սուքիաս,  կրիա,   միլյարդ,  վայրիան,  Բենյամին,

մումյա,  Սիսյան,  փասյան,  միմյանց,  Արաքսյա, դաստիարակ,  լիարդ,  քիմյա,

օվկյանոս, անցյալ, Ազաեա-, Անանեա, Եղիա,  Երեմիա,  հեծյալ,

Զաքարյա, Մարիամ, Ամալյա,  Օֆելյա։

Իսկ այտեղ ըստ անհրաժեշտության գրեք յ տառը։

Կայուն, հաելի, Միքաել, զրոյական, էություն, նայել,   վաելել,

 էակ,   ատամնաբույժ, Ռաֆաել, միայն, պոեմ, պոետ,

միյասին, հիանալ, թեել, խնաել, հիյանալ, որդիական։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s