Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով

1.Գտիր՝ 

30-ի 1/2-ը =15

2.Գտիր բնական թիվը, եթե նրա 1/10 -ը հավասար է 3 -ի:

Պատասխան՝ 30 թիվ

 -ն է:

3.Կարդա խնդիրը և որոշիր, թե ի՞նչ է պահանջվում գտնել՝ ամբողջի մասը, թե՞ ամբողջը տրված մասով:

Կաղամբը զբաղեցնում է 28մ2, ինչը կազմում է բանջարանոցի մակերեսի114−ը:Գտիր բանջարանոցի մակերեսը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:

  • Պետք է գտնել ամբողջի մասը:
  • Պետք է գտնել ամբողջը տրված մասով:

4.Ճանապարհի երկարությունը132կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի1/11-ը:

Հաշվիր, թե քանի՞ կմ են ասֆալտապատել:

Ընտրիր ճիշտ պնդումները:  

Ճանապարհի 1/11-ը 12 կմ է:

Ամբողջը հայտնի է:

Մարզադահլիճի երկարությունը 49 մ է: Գտիր դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը, եթե լայնությունը կազմում է երկարության 2/7 -րդ մասը, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/2 -ը: 

49 x 2 : 7 = 14 14:2=7

Պատասխան՝

լայնությունը14 մ է, իսկ լայնությունը 7 մ է։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s