Նախնադարյան Հասարակության զարգացումը Հայաստանի տարածքում

հարցեր

Ի՞նչ գիտեք Շանիդար հնավայրի մասին։
Բացատրե՛ք նեոլիթյան հեղափոխության էությունը
Մի քանի նախադասությամբ պատմե՛ք Ոսկե եռանկյունու մասին։
Ներկայացրե՛ք պղնձի-քարի դարի էությունը։ Էնեոլիթյան ի՞նչ հուշարձաններ կարող եք թվարկել։

Դասագիրք էջ 21-24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s