Համաչափություն

236. Համաչա՞փ են արդյոք պատկերները տարված ուղղի նկատմամբ
(տե՛ս նկ. 13)։ Կարո՞ղ են արդյոք այդ պատկերները համաչափ լինել
մեկ ուրիշ ուղղի նկատմամբ:

ա. Համաչափ է:

բ. համաչափ չէ:

գ. համաչափ չէ:


237. Եթե A կետը համաչափ է B կետին, ապա համաչափ կլինի՞ արդյոք
B կետը A կետին:

Այո:

240. Պատկերի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք տարված ուղիղը
(տե՛ս նկ. 15)

ա. Ոչ

բ. ոչ

գ.այո

դ. ոչ

ե. այո

զ. այո:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s