Պատահույթնեի հավանականություները

Առաջադրանքներ 2

350, 352, 353, 365, 366, 370, 374, 375:

350. Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի
ստացված քառանիշ թիվը՝ ա) բաժանվի 3-ի, բ) բաժանվի 9-ի։

Պատ՝. 2-ը:

352. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու զույգ և մեկ կենտ թվերի գումարը կենտ
թիվ է:

Օրինակ՝ 4+4+3=11

Պատ՝. Այո:

353․ Մի արկղում 20ամբ․ 1/2 կգ-ով ավելի դեղձ է եղել, քան մյուսում։ Առաջին արկղից 10ամբ․ 1/4 կգ դեղձ դրել են երկրորդի մեջ։ Ո՞ր արկղում ավելի շատ դեղձ կա և որքանո՞վ ավելի։ 
Պատ՝. Քանակները հավասար են:

365.

Պատ՝. 1. Ոչ մեկինը:

2.x հաղթում է:

3 0 հաղթում է:

370. Գրե՛ք երեք այնպիսի կոտորակ, որոնք աստղանիշի փոխարեն
գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.


ա.10/4>2/5

բ.2/3<7/4

գ.1/2<20/6<2

374.  Բանկն ամեն ամիս յուրաքանչյուր հաշվի ավելացնում է 3 %։ Ի՞նչ գումար կլինի հաշվում երկու ամիս անց, եթե սկզբում եղել է 150000 դրամ։

Լուծում

150000×3:100=4500դր

150000+4500=154500դր

154500×3:100=4635դր

154500+4635=159135դր

Պատ.`159135դր:

375. AC հատվածի երկարությունը AB հատվածի երկարության 60%-ն է: Ինչի՞ է հավասար AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 4 սմ է:

Untitled.png

Լուծում
4 սմ = 40%
4 · 100 = 400
400 : 40 = 10
Պատ.՝ AB = 10 սմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s